RÜZGAR ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerji dünyada hızla büyüyen en çok kaynağa sahip yenilenebilir enerjidir. Bu enerjiyi kullanarak elektrik üretmek istersek rüzgar türbinlerini kullanmamız gerekir. Bir rüzgar türbini kinetik enerjiden elektrik enerjisi üretir. Bu enerji üretimi sırasında kanatlar, şaft, dişli kutusu, generatör, frenler, kule, elektrik ekipmanları ve elektronik sensörler görevlidir. Kule, kanat ve motor bölümünün yerden belli yükseklikte güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Kanatlar, gelen rüzgarı yakalayarak dönüşleri sırasında kinetik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüp dişli kutusu ve miller sayesinde generatöre iletir. Buraya iletilen mekanik enerji ise elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu elektrik enerjisi üretimi sırasında elemanların güvenli sınırlar içinde çalışmasını sağlamak için bazı elektronik ve mekanik elemanlar kullanılır.

Türkiye Rüzgar Haritası
Rüzgar Türbinlerinin Sınıflandırılması
Dikey Eksenli Rüzgar Türbinleri

Rüzgar Türbini Güç Hesabı

Rüzgar Türbinlerinin Çalışma Prensibi

Rüzgar türbininde üretilen gücü bulmak için sistem verimi, rüzgar hızı, kanat çapı/yarıçapı, hava yoğunluğu gibi parametreleri bilmemiz gerekir. Çünkü bir türbinde üretilen güç;

şeklinde bulunur. Burada Cp verimliliği, ρ hava yoğunluğu, v rüzgar hızı, A ise kanatların taradığı alandır. Bir türbinde üretilen güç daha çok rüzgar hızıyla değişir. En büyük fark rüzgar hızından kaynaklı olur. Çünkü türbin gücü rüzgar hızının küpüyle orantılıdır.

Rüzgar Türbinlerin Avantajları

  • Çevreye zarar veren asit yağmurlarına (SO2, NOx) ve küresel ısınmaya (CO2) sebep olan bazı enerji üretim tesislerinin aksine herhangi kirliliğe sebep olmaz.
  • Nükleer enerjiden farklı olarak tehlikeli veya radyoaktif atıklar ortaya çıkmaz.
  • Sürdürülebilir gelecek demektir.
  • Geleneksel yakıt maliyetleri zamanla artar ancak rüzgar enerjisi maliyetleri zamanla azalır.

Kaynakça

1. W. EL-KHATTAM, M.M.A. SALAMA, Distributed Generation Technologies, Definitions And Benefits, 2004

2. https://www.enerjiatlasi.com/

3. ELİBÜYÜK, U. VE ÜÇGÜL, İ., “Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri”, Yekarum e-Dergi, 2014

4. P. SALMERÓN REVUELTA, S.P. LİTRÁN, J.P. THOMAS, Active Power Line Conditioners. Elsevier Inc. 2016 http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-803216-9.00008-0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir