DAĞITIK ÜRETİM NEDİR?
DAĞITIK ÜRETİM NEDİR?

DAĞITIK ÜRETİM NEDİR?

Dağıtık güç üretimi, iletim veya dağıtım hattıyla beraber tüketiciler tarafından işlenebilen ve merkezi olmayan güç üretimi olarak adlandırılmaktadır.

Dünya üzerinde enerji isteğinin artmasıyla konvansiyonel yani merkezi güç üretim tesislerinin verimliliği azalmaktadır. Bunun sonucu olarak dünya genelinde dağıtık güç üretimine yönelim ve ihtiyaç artmaktadır. Bu yönelimle beraber güneş enerji sistemleri (GES), hidroelektrik santralleri (HES), rüzgar enerji sistemleri (RES), yakıt hücreleri (YH) gibi birçok dağıtık güç üretim sistemleri yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmayla beraber bir takım sorunlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Ortaya çıkan bu sorunlar, entegrasyon analizleri ve optimizasyon çalışmalarıyla minimalize bir duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla bağlantı bölgelerinde sistem kayıplarını, güvenilirliğini ve kararlılığını ayrıca gerilim ile kısa devre katkısını oldukça değiştirmektedir.

DÜ günümüz literatüründe çeşitli gruplara ayrılmaktadır. İlk olarak kullandıkları temel enerji kaynağına göre ikinci olarak ise şebekeye bağlanma şekillerine göre gruplandırılmaktadır. Temel enerji kaynağı ise kendi arasında yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynağı olarak ikiye ayrılır. GES, HES, RES, YH yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılırken KIGS yenilenemez enerji kaynağı olarak sayılmaktadır. Bağlanma şekillerini ise temel enerji kaynakları gibi kendi arasında iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup şebekeye doğrudan bağlanabilirken ikinci grup ise güç elektroniği ara yüzünü kullanır. Bağlanma şekillerine göre ise senkron generatör ve çift beslemeli asenkron generatör şebekeye direkt bağlanabilirken fotovoltaik paneller ve yakıt hücreleri güç elektroniği elemanları kullanılarak şebekeye bağlanırlar. Son olarak güç üretimi ve tüketimine göre 3 gruba ayrıştırılmaktadır. Gaz ve rüzgar türbinlerinde senkron generatör kullanılmaktadır. Kullanılan senkron generatörler aktif ve reaktif güç desteğinde bulunurlar. Rüzgar türbinlerinde senkron generatörlerin yanı sıra endüksiyon generatörleri de kullanılır. Fakat kullanılan endüksiyon generatörler aktif güç üretmesine rağmen reaktif güç üretimi yapamazlar ve reaktif güce ihtiyaç duyarlar. Fotovoltaik paneller ve yakıt hücreleri ise sadece kullanıldıkları sisteme aktif güç katkısında bulunurlar.

DÜ farklı güç kapasitelerine göre 4 farklı şekilde kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar:

Mikro ölçekli dağıtık güç kapasitesi: ~1 Watt < 5 kW ;

Düşük ölçekli dağıtık güç kapasitesi: 5 kW < 5 MW ;

Orta ölçekli dağıtık güç kapasitesi: 5 MW < 50 MW ;

Geniş ölçekli dağıtık güç kapasitesi: 50 MW < ~300 MW ;

DG üretiminde entegre edilmiş üretim tesislerinin genelinde frekans ve gerilim kontrolünün yapılması beklenmemektedir. Çünkü bu kontroller iletim sistemine entegre edilmiş tesisler tarafından yapılmaktadır. Fakat iletim sistemlerine bağlantısı yapılan üretim tesislerinin sayısındaki artış sonucunda frekans ve gerilim kontrollerinin iletim tesislerinde yapılması zorlaşmaktadır. Bu nedenle üretim tesisleri kurulurken frekans ve gerilim kontrolü yapılabilecek seviyede kurulması tavsiye edilmektedir.

Dağıtık Üretim Tip Ve Teknolojileri

Dağıtık üretim için enerji kaynakları, farklı güçlerdeki enerji üretim santralleri olabileceği gibi enerji depolama sistemleri de olabilir. Bu bağlamda dağıtık üretim kaynakları aşağıdaki tablodaki gibidir. Ayrıca dağıtık üretim enerji kaynaklarını geleneksel ve geleneksel olmayan enerji üretimi şeklinde de sınıflandırabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir